prof. dr Vesna Damnjanović

Glavni mentor

prof. dr Vesna Damnjanović

Redovni profesor dr Vesna Damnjanović diplomirala je i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka, na odseku za Menadžment, gde je i zaposlena kao profesor na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću. Završila je i specijalizaciju za strateški marketing menadžment u praksi na Chartered Institute of Marketing u Velikoj Britaniji. Rukovodilac je Centra za poslovne studije slučaja na FON-u i direktor svetskog takmičenja u rešavanju studije slučaja Business Belgrade International Case Competition – www.bbicc.org koje je među top 10 takmičenja u celom svetu. Na redovnim studijama, kao i na master studijama predaje različite predmete i lider je za predmet: International Marketing Management and Public Relations koji FON zajedno organizuje sa Middlesex Univerzitetom iz Velike Britanije. Poseduje višegodišnje konsultantsko iskustvo u edukaciji i izradi projekata domaćih i inostranih kompanija u Srbiji i regionu (P&G USA, Banca Intesa, Paneleven, Nordeus, Merkator, Metalac, Coca – Cola Company, Telekom Srbija, Fiat Automobili Srbija, Saga, Delhaize, Strauss Adriatic). Poseduje sertifikat za Counseling Skills, Train and Trainer and Career Transition od strane British Association of Counseling and Psychotherapy iz UK. Objavila je preko 60 stručnih i naučnih radova, studija slučaja na domaćim, međunarodnim konferencijama i časopisima. Bila je mentor studenata FON-a koji su pobeđivali na takmičenjima za rešavanje studije slučaja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Najvažniji rezultati su prvo mesto na svetu na University of Navarra International Case Competition u Španiji u martu 2015. godine, prvo mesto na BI International Case Competition, Oslo, Norveška u februaru 2016. godine, prvo mesto na McGill Management International Case Competition u martu 2016. godine u Montrealu, Kanada, prvo mesto na svetu u Londonu u 2018. godini na takmičenju Univeler Future Leaders, treće mesto na takmičenju HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition u 2019. godini u Hong Kongu. Takođe je učestvovala u edukaciji univerzitetskih profesora i studenata u Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Turskoj, Norveškoj, Austriji, Hong Kongu, Bejrutu, Rusiji, Maleziji i Litvaniji. Dobitnik je nagrade za Razvoj i promociju liderstva među mladima od Srpske asocijacije menadžera i Svetosavske nagrade u 2018. godini.