prof. dr. Slavica Cicvarić Kostić

Mentor

prof. dr Slavica Cicvarić Kostić

Dr Slavica Cicvarić Kostić je profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću. Rukovodilac je Centra za marketing na Fakultetu. Predavač je na Univerzitetu u Bolonji (Italija), zajedničkom programu FON-a i Middlesex University iz Londona (Velika Britanija), Univerzitetu u Ljubljani (Slovenija), Univerzitetu u Rijeci (Hrvatska) i Institutu za komunikacijske studije u Skoplju (Severna Makedonija), a kao predavač je i gostovala na nekoliko univerziteta i poslovnih škola u Evropi. Autor je monografija iz oblasti brendiranja i komunikacija, a kao autor ili koautor objavila je preko 100 radova u časopisima, knjigama i na kongresima. Poseduje DIMAQ (digital marketing qualification) sertifikat koji izdaje Interactive Advertising Bureau. Radi kao konsultant u oblasti marketinga i komunikacija za međunarodne kompanije i organizacije i institucije javne uprave. Bila je Direktor za razvoj poslovanja u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji za komunikacije Hauska&Partner International Communications. Radila je i na poziciji menadžera za odnose s javnošću u investicionoj kompaniji MPC Properties, čiji je strateški partner bila kompanija Merrill LynchAngažovana je kao mentor studenata Case Study Club-a. Radeći sa mladim ljudima, spremnim da uče više zakorače u svet rešavanja poslovnih izazova, stigla je do mnogih svetskih takmičenja, kao i prvog mesta na takmičenju u Norveškoj.