Lokalna

Winter Tournament Balkan bet | 2020

Winter Tournament 2020 obeležili su izvanredni uspesi naših članova. Tim koji su činili Dušan Višnjić, Katarina Ristanović, Aleksa Savić i Ivana Jovanović osvojio je nagradu za najbolji strateški pristup. Nagradu za inovativnu strategiju osvojio je tim koji su činili Milena Gatić, Novak Mastilović, Iva Dimitrijević i Katarina Milić, dok je tim koji su činili Sergej Stanišić, Mina Petrović, Sava Pavlović i Luka Lugonjić osvojio nagradu za najbolju CSR kampanju. Naš član, Luka Poljak, osvojio je specijalnu nagradu za najboljeg prezentera na Winter Turnament-u.
  • Članovi tima:

  • Glavni i drugi mentori:

  • Plasman:

  • Godina i mesto održavanja: