TIMES 28 decembra, 2019

T.I.M.E.S. 2022.

Case Study Club tradicionalno pruža edukativnu podršku takmičenju “T.I.M.E.S.” koje organizuje studentska organizacija ESTIEM. Iskusni i Alumni članovi Case Study Club-a pripremaju domaće takmičare kroz seriju treninga i radionica kako bi na što bolji način predstavili Univerzitet u Beogradu i Fakultet organizacionih nauka u nastavku takmičenja. Ovakav vid saradnje sa studentskom organizacijom ESTIEM LG Beograd pokazao se kao veoma uspešan, a dokaz za to su visoki plasmani naših takmičara na svetskom nivou ovog takmičenja. I ove 2022, godine takmičenje je održano 17.juna na Fakultetu organizacionih nauka. Timovi su činili 2 člana iz Case Study Club-a i 2 člana iz ESTIEM-a. Učestvovalo je 5 timova i imali su 5h za rešavanje i slanje rešenja studije slučaja. Pobednički tim je bio tim 5, a njega su činili Mihajlo Rakićević, Bogdana Jovanović, članovi Case Study Club-a, kao i Teodora Milošević i Jovana Cakić, it ESTIEM-a. Pobednički tim se plasira u narednu rundu takmičenja, pod mentorstvom člana Case Study Club-a koji je deo zajednice BCA SEE.