Recruitment 8 maja, 2019

Meet Mastercard Advisors 2019

,,Meet Mastercard Advisors“ recruitment event, u saradnji sa Case Study Club-om, održan je 8. maja 2019. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu, gde su studenti završnih godina fakulteta imali priliku da upoznaju i razgovaraju sa predstavnicima kompanije Mastercard Advisors i čuju nešto više o njoj. Ideja događaja je bila upoznavanje sa vrednostima, misijom i vizijom ove kompanije kao i mogućnost zaposlenja u istoj.

Task

Nakon same prezentacije kompanije, participanti su imali koktel druženja sa njenim predstavnicima gde su mogli da iskoriste priliku za dodatna pitanja, priču i networking. Ovakvu sjajnu mogućnost dobilo je samo 20 izabranih učesnika završnih godina fakulteta koji ovaj dođagaj opisuju kao vredno iskustvo i odličnu prliliku za lični razvoj. Kompanija Mastercard Advisors iz Budimpešte se bavi pružanjem usluga strateškog konsaltinga koje se odnose na polje plaćanja. Svojim klijentima nude širok portfolio usluga i neretko se ističu kao inovativni. Osnovni zadaci njihovog konsultantskog tima jesu sprovođenje detaljne analize, pronalaženje i implementacija određene solucije, kao i ispitiavanje rezultata i uspešnosti iste.