Lokalna

AbelaPharm Annual Kick Off Tournament | 2020

AbelaPharm, domaći lider za razvoj i proizvodnju farmaceutskih proizvoda, u nameri da bolje razume stavove mladih generacija o farmaceutskom tržištu, navikama kupovine, kao i novim digitalnim mogućnostima komunikacije ka stručnoj i široj javnosti, angažovala je članove Case Study Club-a, koji su podeljeni u 6 takmičarskih ekipa, imali priliku da reše izazovnu poslovnu studiju slučaja koja je zahtevala detaljnu analizu različitih brendova koji se nalaze u okviru diverzifikovanog porftolija ove kompanije. Tim koji su činili Stefan Nenadić, Milena Gatić, Lazar Sević i Jovan Kovačec osvojio je nagradu za najbolji strateški pristup, kao i nagradu za najbolje marketing istraživanje. Nagradu za inovativnu strategiju osovijio je tim koji su činili Dragan Stojanović, Mina Petrović, Mila Rajšić i Isidora Marković, dok je tim koji su činili Dorotea Vučković, Dušan Višnjić, Zorana Dulović i Martina Lukić osvojio specijalnu nagradu za jedinstven pristup studiji slučaja. Naša članica, Milena Gatić, osvojila je specijalnu nagradu za najboljeg prezentera na ovogodišnjem turniru.
  • Članovi tima:

  • Glavni i drugi mentori:

  • Plasman:

  • Godina i mesto održavanja: