Projektna takmičenja 26 januara, 2016

Lokalno takmičenje u rešavanju poslovne studije slučaja 2016.

U ponedeljak, 25. januara 2016. godine, na Fakultetu organizacionih nauka je održano otvaranje lokalnog takmičenja Case Study Club-a.

Luka Krstev i Nemanja Jevtović, lideri na lokalnom takmičenju i članovi Case Study Club-a, su se potrudili da učesnicima što više približe koje ih obaveze očekuju, kao i zadaci.

Task

Šansu da svojim rešenjima i pozitivnom energijom doprinesu uspešnosti takmičenja u rešavanju dve studije slučaja, dobilo je 60 studenata FON-a. Oni će u timovima rešavati realne probleme dve velike kompanije koje predstavljaju lidere u svojim industrijama čije se poslovanje nalazi u Srbiji. Tim lideri na lokalnom takmičenju su, kako iskusni članovi Case Study Club-a, tako i studenti koji su se najviše istakli svojim radom. To su: Filip Kamberović, Moma Kovačević, Nemanja Milovanović, Suzana Radojčić, Isidor Srdić, Mila Marjanović, Ana Džagić, Nikola Miljanović, Tanja Ilić, Rastko Damnjanović, Aleksandar Obradović i Milica Maksimović. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo kompanijama koje su zadale studije slučaja i da takmičarima poželimo puno sreće!