Konferencije 23 novembra, 2018

Konferencija „World Minds“ 2019 | Beograd

Konferencija „World Minds“ koja se tradicionalno održava u Švajcarskoj odlučila je da pomeri granice i 23. maja 2019. godine održi u Beogradu, te prepoznala Case Study Club kao partnera sa kim može baš te granice zajedno da pomera i kao organizaciju koja može da podrži ceo projekat.

Task

Konferenciji su prisustvovali neki od najistaknutijih ljudi Švajcarske kao i predstavnici Vlade Republike Srbije. Pored izlaganja samih učesnika delegati su imali priliku da prisustvuju predstavljanju nekih od najsavremenijih izuma današnjice kao što je simulator letenja. Networking sesija je nezaobilazni deo ovog dogadjaja tokom kog su delegati i učesnici razmenjivali svoje utiske o samoj konferenciji kao i o mnogim drugim temama. Celokupan dogadjaj se održao u Narodnom pozorištu, ali se druženje svih učesnika nastavilo i posle zatvaranja konferencije.