Lokalna

Kloka Berry Mid-Term Kick Off Tournament Exclusive format | 2022

29.03.2022, održan je Mid-Term Kick Off Tournament u saradnji sa našim partnerom Kloka Berry. Pet timova imalo je priliku da predstave svoja rešenja žiriju. Tim 4 koji su činili tim lider Luka Lugonjić i njegovi članovi Viktorija Barišić, Stefan Stevanović i Kristina Živković najviše je zadovoljio kriterijume žirija i odneo pobedu na Mid-Term Kick Off Tournament-u. Pored prvog mesta, Luka Lugonjić sa svojim stavom, pristupom i izvandrednim darom za prezentovanje osvojio je nagradu za najboljeg prezentera.

  • Članovi tima:

    Luka Lugonjić, Viktorija Barišić, Stefan Stevanović i Kristina Živković

  • Glavni i drugi mentori:

  • Plasman:

  • Godina i mesto održavanja:

    2022.