Workshops 31 oktobra, 2020

Junior Kick Off Workshops Program 2020

Početak svake akademske godine sa sobom nosi i povećano interesovanje za studentskim organizacijama i prijave za članstvo u iste, a Case Study Club je tim povodom organizovao niz od četiri radionice pod nazivom Junior Kick Off Workshops.  

Osnovna namena ovih radionica bila je upoznavanje studenata sa našom organizacijom, vrednostima koje pruža članstvo u istoj, kao i upoznavanje sa osnovnom metodologijom rešavanja poslovne studije slučaja gde su studenti u periodu od 20.10.2020. do 29.10.2020. imali priliku da slušaju istaknute alumni članove Case Study Club-a.

S obzirom na novonastale uslove radionice su bile održane u online formatu u skladu sa svim merama i preporukama nadležnih institucija.

Nakon završetka radionica zainteresovani studenti su imali priliku da učestvuju u procesu selekcije koji se sastojao iz dva segmenta; test biznis znanja i opšte kulture i Speed dating & Case interview.

Task

Prva u nizu radionica održana je 20.10.2020. na temu Analiza, a predavač je bila Nina Đelić koja je od samog početka svojih studija član našeg kluba i od tada je imala priliku da se takmiči na brojnim lokalnim, regionalnim i internacionalnim takmičenjima u rešavanju poslovne studije slučaja. Pored takmičenja, Nina je tri godine bila deo najvažnijeg projekta kluba, BBICC-a. Odmah nakon Analize usledila je i tema Strategija, koja je održana 22.10.2020. od strane Stefana Conića. Stefan je postao član Case Study Club-a 2017. godine, prvo u ulozi ambasadora na Belgrade Business International Case Competition-u, a zatim i kao stalni član kluba. Bio je predstavnik kluba na mnogim takmičenjima, a u toku akademske 2019/20. bio je potpredsednik za mentorstvo i alumni. Treća radionica odnosila se na temu Implementacija koju smo bolje upoznali kroz predavanje Marka Trifkovića održanu 27.10.2020. Marko je 2015. godine postao član Case Study Club-a, a od 2018. godine je aktivni mentor i alumni član našeg kluba. U međuvremenu je takođe bio u ulozi takmičara, kao i potpredsenika za ljudske resurse za 2017/18. Za kraj usledila je tema koja je poslužila kao dobar sažetak svih dotadašnjih radionica, a to je tema Efekti koju nam je približila Anđelija Đorđević, čiji prvi takmičarski rezultati otpočinju 2017. i uspešno se nastavljaju i u naredne dve godine. Anđelija je u toku 2018/19. takođe imala priliku da bude i potpredsenica za mentorstvo i alumni.