Workshops 18 oktobra, 2018

„Business case development“ workshop 2017

Task

18.oktobra je Anja Koprivica članovima Case Study Club-a održala predavanje na temu "Business case development". Anja je predstavljala Fakultet organizacionih nauka i Univerzitet u Beogradu na 7 svetskih takmičenja u rešavanju poslovne studije slučaja, a trenutno radi u kompaniji Deloitte.