dr Milan Okanović

Mentor

dr Milan Okanović

dr Milan Okanović je docent na Katedri za Marketing menadžment i odnose s javnošću Fakulteta organizacionih nauka. Njegovog naučno-istraživačkog rad fokusiran je na preduzetnički marketing, odnose s javnošću, brend menadžment i digitalni marketing. Predavač je na Univerzitetu u Ljubljani i Institutu za komunikacijske studije u Skoplju. Kao konsultant, u najvećoj meri bavio se istraživanjem tržišta, digitalnim komunikacijama i kampanjama, kreiranjem i unapređenjem brend identiteta i mentrstvom tehnoloških startapa. Trenutno razvoja svoju startap kompaniju u oblasti virtuelnog korisničkog iskustva u građevinskog industriji i tržištu nekretnina. Kao mentor Case Study Club-a pripremao je i vodio studentne na takmičenja L’Oréal Brandstorm International u Francuskoj i CBS Case Competition u Danskoj. Osmislio je i vodio nekoliko studentskih takmičenja kao što su Case Study Hackathon, FCA Innovaiton Award for Millenials, LUKOWA Case Challenge, a od 2014. godine ponosni je član izvršnog odbora globalnog takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja, Belgrade Business International Case Competition (BBICC). Trenutno je angažovan kao rukovodilac projekta za unapređenje preduzetničke svesti studenata i razvoja startapa i inovacija na Univerzitetu. Milan smatra da je za uspeh potrebno biti otvoren za nove ideje, kao i konstantno preispitivati postojeća znanja i sticati nove veštine.