Konferencija studenata organizacionih nauka | Predavač Branislav Bandić

Konferencija studenata organizacionih nauka (KSON) predstavlja jedinstvenu konferenciju, edukativnog karaktera, koja je nastala kao rezultat ideje da se studentima omogući još jedan vid sticanja znanja iz oblasti menadžmenta i informaciono-komunikacionih tehnologija. Svakog oktobra, na Zlatiboru se održava Konferencija studenata organizacionih nauka koja ima određenu temu koja pokriva zadate oblasti. Upravo je i tokom oktobra 2018. godine, pripala čast našem istaknutom alumni članu, Branislavu Bandiću, da podeli svoje dotadašnje iskustvo na predavanju koje je bilo posvećeno pripremi za sam posao tokom studija, sa naglaskom na samom snalaženju u korporaciji.

Branislav Bandić, tada mladi konsultant u kompaniji EY, podelio je sa delegatima svoj put – od studentske konsalting organzacije do senior položaja u prestižnoj kompaniji iz ,,Velike četvorke’’. Kao član Case Study Club-a, Branislav je učestvovao na pet svetskih takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja, gde je 2016. godine u Norveškoj, sa svojim timom postao svetski šampion. Nakon poslovne škole na Bledu, ,,AmChamps’’ programa Američke privredne komore i brojnih online kurseva za finansije i poslovno savetovanje, priključuje se EY timu za savetovanje pri poslovnim transakcijama, gde i danas radi na raznim merdžerima, akvizicijama, kreiranju studija izvodljivosti i procenama vrednosti kompanija.

Kako je tema njegovog predavanja bila “Radnom navikom ka vrhu korporativne lestvice”, delegatima je pomenuto predavanje bilo izuzetno inspirativno i značajno, zato što je samo snalaženje u korporaciji ono što se očekuje od svakog od njih u bliskoj budućnosti.

Više o toj vesti možete pročitati na sledećem linku:

KSON objava dostupna je ovde:

Objavljeno 07.10.2018.

Branislav Bandić na KSON-u