Ivan Todorović

Mentor

Ivan Todorović

Ivan Todorović radi na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na Katedri za organizaciju poslovnih sistema. U njegovo polje ekspertize spadaju organizacioni dizajn i restrukturiranje, menadžment poslovnih procesa, razvoj poslovnih modela i preduzetništvo. Kao konsultant bio je angažovan u najvećim srpskim kompanijama iz privatnog i javnog sektora, kao što su HBIS GROUP Serbia Iron & Steel, EPS, Elixir Group, Elektromreža Srbije, Kontrola letenja Srbija i Crne Gore (SMATSA), Milšped, GSP Beograd, LUKOWA, Victoria Group, Parking servis Beograd, NIS Gazprom Neft, Transnafta, Institut za nuklearne nauke Vinča i druge. Takođe je učestvovao u realizaciji nekoliko projekata finansiranih od strane međunarodnih institucija EBRD, USAID, UNDP i UNIDO. Kao konsultant na poslovima razvoja poslovnog modela i izrade biznis plana pomogao je pokretanje i razvoj više preduzetničkih poduhvata, među kojima su i različiti studentski i startup projekti koje je podržao kroz mentorstvo. Takođe je mentor studentskim case study timovima, a bio je i član žirija na više takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja. Tokom studiranja predstavljao je FON i Univerzitet u Beogradu na brojnim lokalnim i međunarodnim takmičenjima ove vrste, i imao zapažene rezultate, od čega se naročito ističu prva mesta na HULT Global Case Challenge 2012. godine u Londonu i Balkan Case Challenge 2010. u Beču. Posvećen je radu sa studentima i mladim ljudima na njihovom profesionalnom unapređenju i na razvoju njihovih poslovnih ideja.